Protsessitorustikud

Protsessitorustikud eri tööstussektoritele

Meie peamiseks tegevussuunaks on protsessitorustikud täislahenduse pakkumine alates projekteerimisest kuni tarne ning paigalduseni.

Torustik valmistatakse vastavalt direktiivile 97/23/EU PED/EN ja sel juhul saab torustikule anda CE-märgise. PED/EN-ga seoses kasutame nii torustike kui ka surveseadmete tootmismooduleid kuni G-moodulini, seega pole ükski projekt meie jaoks liiga keeruline. Siiski keskendume peamiselt HST/RST või sarnastele (Duplex, SMO jne) materjalidele.

Keevituse kvaliteedikontroll toimub standardi SFS 3884-3 ja keevitustööd standardi SFS 13480 alusel.

Seadmete paigaldus täiendab sageli meie torustiku paigaldamise projekte, tänu millele saame oma klientidele pakkuda ulatuslikke terviklahendusi.

Võtke ühendust, kui soovite teha koostööd meie protsessitorustike spetsialistiga.

Protsessitorustikud
Protsessitorustikud

Amitec Project tagab kvaliteedi

Meie tööprotsess on keskendunud valdkonda reguleerivate seaduste ja kvaliteedi-, keskkonna- ning ohutussüsteemide nõuete järgimisele. Tänu sellele saame lubada, et kogu tegevus ja dokumentatsioon on läbipaistev ja ajakohane.

Meie tegevuse eesmärgiks on olla oma klientidele usaldusväärseks ning professionaalseks partneriks: soovime oma seadmete ja teenuste kaudu muuta ettevõtete tootmisprotsessid ohutuks ning kvaliteetseks.

Igas arenevas organisatsioonis on esmatähtis toodete ja teenuste kvaliteet, ohutus ning vastavus nõuetele. Tagades sertifikaatide ja vajalike kvaliteediklasside ajakohasuse, suudame pakkuda usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et töötame kvaliteedi parandamisel kliendipõhiselt ja süsteemselt.

Amitec Projecti keevituspersonal on kvalifitseeritud vastavalt standarditele SFS-EN 287-1 ja SFS-EN 1418 ning kõik ettevõtte keevitusjuhendid on heaks kiidetud vastavalt standardi SFS-EN ISO 15614-1 + A1 + A2 toimimisviisidele.

Võtke meiega ühendust ja teeme Teie ettevõtte tootmisprotsessi korda

Amitec Project pakub professionaalset teenindust nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Võtke meiega ühendust, kui vajate koostööpartneriks kogenud ja usaldusväärset oma ala spetsialisti!