Teenindus ja hooldus

Teenindus ja hooldus kogu olelustsükli vältel

Pakume lisaks paigaldusele ka teenindus- ja hooldustöid seadmete kogu olelusringi vältel. Tänu sellele, et osaleme seadmete terviklikus väärtusahelas, mõistame ka spetsiifilisi teenindus- ja hooldusvajadusi kõigil tasanditel.

Amitec Project pakub hooldusteenust, mis põhineb eri kliendirühmade vajaduste mõistmisel. Selle abil suudame pakkuda personaalseid hoolduslahendusi, mis tagavad teie tootmise tõrgeteta toimimise. Hoolikas planeerimine ja olelustsükli täpne prognoosimine suurendab seadmete töökindlust ja vähendab kulusid.

Hooldusleping võib hõlmata ka tervikhooldust, sellisel juhul vastutab Amitec Project täielikult hooldustegevuse ja selle arendamise eest.

Samuti pakume oma klientidele valveajateenust kogu maailmas olenemata asukohast.

Võtke meiega ühendust, kui soovite teenindus- ja hooldustööd usaldada Amitec Projecti spetsialistile.

Teenindus ja hooldus
Teenindus ja hooldus

Kasutus- ja hooldusliisingu lepingud

Tarnime ja käitame seadmeid ja süsteeme eri liisingulepingute alusel.

Konkreetsete vajaduste põhjal koostatud leping võimaldab tegevust alustada väiksemate kuludega. Samuti garanteerime, et hoolduslepingu alusel hooldame kliendi süsteemi kulutõhusalt.

Sõlmitud liisingulepinguga tagame kliendile kokkulepitud aja jooksul kindlaks määratud arvu tooteid, hoolitsedes ise süsteemi loomise, käitamise ja hoolduse eest.

Pakume muu hulgas ööpäevaringset valveaja- ja seadmete liisimise teenust, mis hõlmab seadmete ehitust, paigaldust ja hooldust. Nii saate Teie keskenduda oma põhitegevusele.

Võtke meiega ühendust ning me teeme vajaminevad hooldus- ja teenindustööd

Amitec Project pakub professionaalset teenindust nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Võtke meiega ühendust, kui vajate kogenud ning hinnatud spetsialisti abi!