Prosessiputkitukset

Prosessiputkitukset eri teollisuusalojen tarpeisiin

Ydinosaamistamme ovat prosessiputkitukset, joissa palvelemme suunnittelusta asennukseen asti. Kokonaisvaltaisten projektitoimitusten lisäksi toimitamme asiakkaillemme tuotantoprosessien eri vaiheissa tarvittavia laitteistoja.

Putkiston valmistus suoritetaan 97/23/EU PED/EN mukaan ja tällöin putkistolle voidaan myöntää CE-merkki. PED/EN puolella meillä on käytössä sekä putkistolle että painelaitteille valmistusmoduulit aina G-moduuliin asti, joten mikään projekti ei ole liian vaativa meille. Keskitymme kuitenkin lähinnä HST/RST tai vastaaviin (Duplex, SMO jne.) materiaaleihin.

Hitsausten laadunhallinta meillä on SFS 3884-3 mukainen ja suoritamme hitsaukset SFS 13480 standardiin perustuen.

Laiteasennukset usein täydentävät putkistoasennusprojektejamme ja voimme tarjota asiakaskunnallemme laajoja kokonaisuuksia.

Otathan yhteyttä jos haluat tehdä yhteistyötä prosessiputkituksen ammattilaisen kanssa.

Prosessiputkitukset
Prosessiputkitukset

Amitec Project takaa laadun

Toimintaprosessimme sitoutuu alaa säätelevien lakien sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien vaatimusten mukaiseen toimintaan. Näin voimme luvata että kaikki toiminta sekä dokumentaatio on läpinäkyvää ja ajantasaista.

Omalla toiminnallamme, laitteillamme ja palveluillamme haluamme edistää asiakasyritysten teollisten prosessien turvallisuustasoa sekä laatua.

Kehittyvässä organisaatiossa tuotteiden ja palveluiden laatu, turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Huolehtimalla, että sertifikaatit ja tarvittavat laatuluokitukset ovat ajan tasalla pystymme esittämään luotettavaa todistetta siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

Amitec Projectin hitsaava henkilöstö on pätevöitetty standardien SFS-EN 287-1 ja SFS-EN 1418 mukaisesti, sekä kaikki yrityksen hitsausohjeet hyväksytetty standardin SFS-EN ISO 15614-1 + A1 + A2 mukaisin menettelyin.

Ota yhteyttä ja laitetaan prosessinne kuntoon

Amitec Project tarjoaa ammattimaista palveluaan Eestissä ja Euroopassa. Ole yhteydessä meihin, kun tarvitset kokenutta ja luotettavaa alan ammattilaista.